Reference

Podvěsná doprava betonové směsi

Automatizovaný dopravník čerstvé betonové směsi o objemu nádoby 1,5 m³ pojíždí po kolejové dráze o celkové délce 140 m rychlostí až 160 m/min

Více

Expediční sila Monosal

Expediční sila | zásobníky jsou určeny pro skladování krmné směsi Monosal. Celkový objem zásobníků 66t.

Více

Zásobníky | sila na písek

Zásobníky a sila na písek jsou určeny pro skladování mletých písků. Užitný objem zásobníků 2x 250m3.

Více

Rekuperační zásobníky na vodu

Rekuperační zásobníky na vodu slouží pro sedimentaci technologické vody, která se používá ve výrobě vláknocementovým výrobkům.

Více

Rozprostírač lehčené betonové směsi | Betonverteiler H6

Rozprostírač lehčené betonové směsi s označením Betonverteiler H6 slouží pro transport čerstvé betonové směsi od výsypného místa podvěsného vozu k místu zpracování ve formách na beton (sklopných…

Více

Koš | bádie na beton

Koš | bádie na beton o objemu 1,5m3 slouží pro transport betonové směsi od míchacího centra k formám na beton.

Více

Vyvážecí vozy 30 t

Manipulační vozíky o nosnosti 30 t slouží pro vyvážení hotových železobetonových dílců z výrobní haly do prostorou skladovacích prostor.

Více

Bádie na beton

Bádie na beton o objemu 2m3 je uložena na vlastním kolejovém podvozku (přesuvně), který pomocí elektropřevodovky zajišťuje přemístění bádie od míchacího centra do prostoru výrobní haly.

Více

Pomocná ocelová konstrukce

Pomocná ocelová konstrukce betonovacího štítu sloužila pro výrobu podmořského tunelu projekt Fv. 714 Lakseveien - Norsko.

Více