Formy na výrobu tyčových prvků

Formy na beton pro výrobu tyčových prvků jsou vhodným řešením zejména při výrobě železobetonových prefabrikátů typu sloupy (hladké nebo konzolové), nosníky, průvlaky, vazníky atp. Vhodnou konstrukční úpravou formy tak lze jednoduše a efektivně měnit tvar vyráběného prefabrikátu.

Formy na beton pro výrobu tyčových prvků jsou vhodným řešením zejména při výrobě železobetonových prefabrikátů typu hladkých i konzolových sloupů, nosníků, průvlaků či vazníků. Vhodnou konstrukční úpravou formy lze jednoduše a efektivně měnit tvar vyráběného prefabrikátu.

Formy na výrobu tyčových prvků tvoří základní ocelový rám, tzv. lože, který je kotven do podlahy výrobní haly a je dostatečně tuhý pro možnost upevnění posuvných bočnic a podlahy formy. Bočnice a podlaha formy jsou osazeny ocelovým plechem nebo voděodolnou překližkou. Tyto materiály tvoří vytvářecí plochu, a tím i budoucí pohledovou část vyráběného prefabrikovaného dílce. Čela formy jsou z voděodolné překližky nebo ocelového plechu dle typu a množství vyráběných prvků. Zajištění čel je řešeno například pomocí magnetů – více v Příslušenství pro betonářskou výrobu (proklik na související produkty).

Bočnice formy jsou v závislosti na celkové délce formy dodávány jako modulová řešení s volitelnou délkou segmentu (obvykle až 6000 mm). Odsouvání bočnic je zajištěno mechanicky nebo pomocí zdvihacího zařízení (vahadla). Bočnice mohou být doplněny o příložnou vibraci či hydraulický odsun.

Formy na tyčové prvky se umisťují ve vnitřních prostorách prefa výroben.

Pro zajištění rozměrové stálosti prefabrikátu v celém jeho průřezu jsou v horní části bočnic umístěny tzv. spínací tyče, zajišťující konstantní rozměr v horní i spodní částí formy prvku během betonáže.

Formy na beton pro výrobu tyčových prvků (nosníků a vazníků tvaru T, I) jsou univerzální z hlediska možné změny tvaru a rozměrů výsledného železobetonového prvku. Při použití výsuvných a naklápěcích ocelových segmentů, tzv. hlav, lze formu jednoduše a efektivně přenastavit. Forma se speciálními segmenty umožňuje nastavit požadované rozměry i sklon horní…

Technické parametry forem na výrobu tyčových prvků

  • rovinnost vytvářecí plochy 1,5 mm/3000 mm
  • délka formy dle požadavku (6000–78 000 mm)
  • délka modulů bočnic cca 6000 mm

 

 

Formy na sloupy, průvlaky

šířka prvku
až 1000 mm
výška prvku (bez nástavce)
až 800 mm
výška prvku (s nástavcem)
až 1200 mm
výroba dvou prvků vedle sebe
ANO

Formy na nosníky a vazníky tvaru T, I

tloušťka stojny
min 100 mm
výška prvku
až 2000 mm
šířka horní hlavy
350–700 mm
výška horní hlavy
200–400 mm
sklon horní hlavy
nastavitelný
šířka spodní hlavy
350–400 mm
výška horní hlavy
350–400 mm
výroba dvou prvků vedle sebe
ANO
Poznámky: Technické parametry lze měnit dle potřeb zákazníka