Rozprostírač lehčené betonové směsi | Betonverteiler H6

Místo Glauchau - Německo

Rok 2021

Popis

Rozprostírač lehčené betonové směsi s označením Betonverteiler H6 slouží pro transport čerstvé betonové směsi od výsypného místa podvěsného vozu k místu zpracování ve formách na beton (sklopných stolech) pro výrobu plošných dílců ze železobetonu.

Rozprostírač se skládá ze základního rámu (mostu) s pojezdy, obslužné lávky, násypky a posuvného hradítka. Zařízení pojíždí po pojezdových profilech, které jsou součástí forem na beton | sklopných stolů.

 

Násypky o objemu 4 m3 pojíždí v příčném směru po kolejnicích základního rámu pro ideální dávkování betonové směsi do krajních poloh. Dávkování betonové směsi je zajištěno pomocí 8mi nezávislých segmentových uzávěrů, které jsou ovládány hydraulicky. Tím je umožněna betonáž vícedruhového sortimentu plošných dílců.

Součástí násypky je dávkovací ježek (ocelový válec s trny), který slouží k promísení a rovnoměrnému vyprazdňování betonové směsi z nádoby na beton.

Pojezd stroje obstarává dvojice elekropřevodovek, kterou jsou řízeny frekvenčním měničem. Rychlost pojezdu stroje lze plynule měnit až do rychlosti 25 m/min.

Dokončovací operace (rozhrnování betonévé směsi) je zajištěno hradítek s plynulou regulací zdvihu.

Stroj je ovládán pomocí operátorského panelu. Pokud sháníte rozprostírače betonové směsi, obraťte se na nás.