Rozprostírač betonové směsi GOBA

Místo Vrdy

Rok 2018

Popis

Rozprostírač betonové směsi GOBA slouží pro transport čerstvé betonové směsi od výsypného místa podvěsného vozu a následnému zpracování ve formách na beton pro výrobu plošných dílců typu GOBA.

Objem násypky činí 2,5 m3. Výsyp betonové směsi z násypky je zajištěn segmentovými uzávěry, které jsou ovládány pomocí hydraulických válců.
Pojezd stroje obstarává dvojice elekropřevodovek, kterou jsou řízeny frekvenčním měničem. Rychlost pojezdu stroje lze plynule měnit až do rychlosti 25 m/min.

Násypka je uložena na tenzometrických snímačích, čímž je obsluze stroje umožněna zpětná vazba o aktuálním množství betonové směsi v násypce.

Dokončovací operace (hlazení) je zajištěno gletovacím zařízením.

Stroj je ovládán pomocí RDO. Pokud také sháníte rozprostírač betonové směsi, na nás se můžete spolehnout.